Wieczory Wspomnień o Zasłużonych Legniczanach

Wieczory pamięci poświęcone nieżyjącym osobom zasłużonym dla miasta:

  • 90-lecie dra Franciszka Zywerta, a po śmierci wieczór wspomnień – doktor nauk humanistycznych, pedagog, dydaktyk, metodyk, nauczyciel akademicki; autor kilku tomików poezji;
  • Anna Sznerch – polonistka z III stopniem specjalizacji zawodowej, animatorka kultury, działaczka opozycyjna NSZZ „Solidarność”;
  • Tadeusz Gumiński – Honorowy Obywatel Legnicy, organizator Towarzystwa Przyjaciół Nauk, redaktor 14 tomów rocznika „Szkice Legnickie”, kierownik
    i organizator Muzeum Miedzi w Legnicy;
  • Cezary Radczak – muzyk, uzdolniony artysta, dyrygent Legnickiego Chóru Madrygał, który pod jego batutą koncertował we Francji, Niemczech, Czechach, Bułgarii, Włoszech i na Węgrzech;
  • Włodzimierz Kalski – dziennikarz, publicysta, pisarz, autor pionierskich publikacji o historii Legnicy, działacz społeczny i samorządowy;
  • Mieczysław Pawełek – artysta-fotografik, działacz społeczny, inicjator Legnickiego Klubu Fotograficznego, organizator wystaw międzynarodowych.