IV KONKURS POETYCKI LEGNICA

„IV Konkurs Poetycki Legnica” powstał, zgodnie z tradycją, jako tomik pokonkursowych wierszy uczestników konkursu organizowanego w ramach VII Legnickiej Jesieni Miedzianej. Tym razem tomik dodatkowo zdobią grafiki Grzegorza Fijałkowskiego przedstawiające dawną oraz współczesną Legnicę. Na okładce znajduje się dzieło Adrianny Kurek – uczestniczki Konkursu Plastycznego “Legnica w barwach jesieni” organizowanego wspólnie z Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy.

W tym roku do publikacji jury wybrało 25 najlepszych utworów 9 uczestników. Konkurs Poetycki wygrali ex aequo Anna Krupa i Tadeusz Stupnicki, II miejsce zajął Maciej Henryk Modzelewski, a III miejsce Izabela Monika Bill. Wyróżnieni zostali Maria Furowicz, Danuta Danielewicz oraz Anna Piliszewska. Nagrody specjalne trafiły do Iwony Świerkuli oraz Anety Ślemp. 

IV edycja tej literackiej konkurencji dowiodła, że z roku na rok rośnie jej poziom. Wśród autorów wierszy są prawdziwi poeci. Wprawdzie jeszcze nie są powszechnie znani, ale już dzisiaj mogą stawać w szranki z tymi, których nazwiska nie są nam obce. Tak jest bez wątpienia w przypadku laureatów tegorocznych zmagań. Ich wyobraźnia poetycka, znajomość środków wyrazu niełatwej sztuki pisania wierszy i świadomość ich użycia, różnorodność form, bogactwo języka, wysublimowana metaforyka i rozumienie znaczenia graficznej formy utworów dla podkreślenia ich wymowy, a nade wszystko poszukiwanie nowych motywów, które mieszczą się w haśle konkursu „Legnica” – to bez wątpienia wielki atut i dobitny dowód doskonalenia pióra, zwłaszcza tych uczestników konkursu, którzy biorą w nim udział od I edycji.

Krystyna Zajko-Minkiewicz (fragment wstępu)

Relacja z finału Konkursu Poetyckiego: link


Tytuł: IV Konkurs Poetycki LEGNICA
Wydawnictwo: Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA
Miejsce i data wydania: Legnica 2019
Liczba stron: 40
ISBN: 9788394915858
Cena: 10 zł

Książka do nabycia w siedzibie Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA:
Rynek 5/6, 59-220 Legnica, e-mail: tmlprolegnica@wp.pl

IV Konkurs Poetycki LEGNICA

Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA ogłasza Konkurs Poetycki „Legnica” w ramach Legnickiej Jesieni Miedzianej. Termin składania prac upływa 10.09.2019 r. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 11.10.2019 r. w siedzibie TML (Rynek 5/6, I piętro) o godz. 17.00.

W tym roku odbędzie się już czwarta edycja konkursu poetyckiego. Pomysł na utworzenie tego konkursu zrodził się podczas współpracy TML z Młodzieżowym Centrum Kultury przy organizacji konkursu recytatorskiego, który zwrócił uwagę na niedobór wierszy o Legnicy. Tym samym zachęcamy twórców do przesyłania swoich prac, które stanowić będą artystyczne świadectwo dotyczące naszego miasta.

Prace wraz z kartą zgłoszenia można dostarczyć osobiście do biura organizatora w godzinach 8:00 – 14:00 lub przesłać na adres e-mail: tmlprolegnica@wp.pl w terminie do dnia 10 września 2019 r. Każdy zestaw prac powinien być opatrzony godłem (dowolnie brzmiący pseudonim).

Karta zgłoszenia do konkursu poetyckiego Legnica 2019

Okładka tomiku zawierającego wszystkie nadesłane utwory, przedstawiać będzie dzieło laureata konkursu plastycznego „Legnica w barwach jesieni”. Na okładce tomiku wierszy nadesłanych w ubiegłym roku znalazł się obraz Emilii Patli z Młodzieżowego Centrum Kultury.

KONKURS POETYCKI W RAMACH LEGNICKIEJ JESIENI MIEDZIANEJ pod honorowym patronatem Prezydenta Legnicy.
Organizatorzy:
Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA, MCK w Legnicy, 4kolory, Galeria Piastów w Legnicy
Patronat medialny: lca.pl, e-legnickie, Panorama Legnicka

CEL KONKURSU:

1. Zachęcanie mieszkańców i sympatyków Legnicy do przedstawienia oryginalnych wizji poetyckich naszego miasta z uwzględnieniem dowolnych jego aspektów.
2. Aktywizacja legniczan do brania udziału w życiu społeczno-kulturalnym.
3. Zwiększenie ilości artystycznych świadectw dotyczących Legnicy.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być amatorzy i profesjonaliści.
 2. Tematem prac konkursowych jest Legnica.
 3. Konkurs ma charakter otwarty (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów).
 4. Ilość prac: do pięciu wierszy.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład jury ani członkowie ich rodzin.
 6. Każdy zestaw prac powinien być opatrzony godłem (dowolnie brzmiący pseudonim). W osobnej zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem należy umieścić kartę zgłoszenia.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych prac w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych materiałach promujących miasto.
 8. Prace wraz z kartą zgłoszenia można dostarczyć osobiście do biura organizatora w godzinach 8:00 – 14:00 lub przesłać na adres e-mail: tmlprolegnica@wp.pl w terminie do dnia 10 września 2019 r.
 9. Biuro organizacyjne: Towarzystwo Miłośników Legnicy, Rynek 5/6 I p, 59-220 Legnica, tel. (76) 852-59-48.
 10. Przekazanie prac jest równoznaczne ze znajomością regulaminu i jego akceptacją.
 11. Wyróżnione wiersze zostaną wydane w formie tomiku poezji i wręczone autorom podczas ogłoszenia wyników i wręczenia nagród 11 października 2019 r. o godz. 17.00 siedzibie TML przy ul. Rynek 5/6.
 12. Przewiduje się przyznanie nagród w postaci „Legnickiej książki roku” z dedykacją autora oraz nagrody niespodzianki.

Autorzy wierszy, zgłaszając udział w konkursie, wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Biuro Konkursu (w wydawnictwach reklamowych i promocyjnych) zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133, poz. 833, z późn. zm.

Karta zgłoszenia do konkursu poetyckiego Legnica 2019

Previous Article
Next Article