Konkurs Fotograficzny im. M. Pawełka – XIX edycja “Śladami historii Legnicy: Dziedzictwo kulturowe w obiektywie”

Aby wziąć udział w konkursie fotograficznym im. M. Pawełka postępuj zgodnie z informacjami podanymi poniżej

1

Prześlij maksymalnie 4 zdjęcia przez formularz zamieszczony poniżej (w przypadku przesłania więcej niż 4 zdjęć, pod uwagę będą brane te które zostały przesłane jako pierwsze).
Fotografie powinny być przesłane w formacie JPG o wymiarach min 2000 x 3000 pikseli. Fotografie muszą być podpisane zgodnie z wzorem: tytuł_zdjęcia_godło_numer_zdjęcia.jpg

2

Prześlij maksymalnie 4 zdjęcia każde osobno.
Pamiętaj aby PRZESŁAĆ plik przez naciśnięcie przycisku Prześlij plik

3

Wypełnij i wyślij formularz który znajduje się poniżej.

    Czekamy na prace do 30 września 2022r. 
    Wyłonienie zwycięzców konkursu fotograficznego 21 października 2022r.

    Regulamin konkursu