Kontakt

59-220 Legnica, Rynek 5/6 I p.

biuro czynne:

od poniedziałku do środy w godz. 08:00 – 14:00

w czwartki w godz. 10:00 – 16:00

w piątki w godz. 08:00 – 14:00

Przyjmowanie Interesantów – sprzedaż książek, gadżetów, wpłaty członkowskie:

w poniedziałki   od 12:00 do 14:00    oraz czwartki    od 12:00 do 16:00 

telefon: 76 852 59 48

e-mail: tmlprolegnica@wp.pl


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

DO SKOPIOWANIA:

BOŚ S.A. O/Legnica
72 1540 1030 2103 7700 3892 0003
KRS 0000155325
Serdecznie dziękujemy.

Zgromadzone fundusze przeznaczymy na organizację imprez promujących Legnicę i legniczan, wydawnictwa oraz pamiątki z Legnicy.