Legniczanie znani i lubiani

W styczniu 2008 r. rozpoczęliśmy cykl spotkań pod hasłem „Legniczanie Znani i Lubiani”, mający na celu budowanie historii Legnicy na podstawie relacji zasłużonych dla miasta osób z różnych dziedzin życia społeczno-kulturalnego, gospodarczego i innych. Cykl zapoczątkowała promocja książki Pioniera Legnicy dra Franciszka Zywerta pt. Romantyka życia w Caffe Modjeska. Gościliśmy w tej kawiarni wielu znaczących legniczan do lutego 2010 r. Następnie od maja 2010 do marca 2011 imprezę przenieśliśmy do CUBANA Club; od kwietnia 2011 do maja 2011 r. do Restauracji „Parnasik”. Z chwilą pozyskania lokalu w zasobach Cechu Rzemiosł Różnych, Rynek 9, korzystaliśmy ze świetlicy, w której od września 2011 do marca 2013 r. gościliśmy osobowości naszego miasta. Goście spotkań oprócz wywiadów prezentowali swoje dokonania w postaci wystaw, projekcji filmów i innych form wizualnych. Poczynania TML były uzależnione od gospodarzy obiektów, w których odbywały się imprezy. Pozyskanie z zasobów miejskich samodzielnego lokalu rozwiązało problem. Od kwietnia 2013 r. spotkania odbywają się we własnej świetlicy. W każdy drugi wtorek miesiąca, z wyjątkiem lipca i sierpnia, rozmowy prowadzone w większości przez Antoninę Trawnik zostają utrwalane na nośnikach elektronicznych i stanowią zbiór archiwalny Towarzystwa. Wiele osób spośród gości spotkań odeszło już na zawsze. Pozostały po nich wspomnienia.

                            

Franciszek Zywert            Maria Chrzanowska         Tadeusz Krzakowski
13.11.2007                              11.12.2007                            08.01.2008

                     
Jacek Głomb                      Ks. Jan Mateusz Gacek    Beata Pazio-Grygiel
12.02.2008                          18.03.2008                         08.04.2008

                     
Robert Kropiwnicki          Dorota Czudowska           Franciszek Łoś
13.05.2008                          10.06.2008                         09.09.2008

                     
Jacek Proć                         Adam Gąsiorowski             Agnieszka i Jacek Kamola
14.10.2008                          18.11.2008                            09.12.2008

                     
Grzegorz Fijałkowski        Grzegorz Spała                 Elżbieta Chucholska
13.01.2009                           10.02.2009                         10.03.2009

                     
Zuzanna Łobuś                 Jürgen Gretschel               Maria Przybylska
14.04.2009                         09.05.2009                         09.06.2009

                     
Krzysztof Kułacz              Kazimierz Pleśniak            Luba Jarzębiak
Karpiński 08.09.2009      13.10.2009                            08.12.2009

                     
Monika Kuligowska           Paweł Frost                       Janina Stasiak
12.01.2010                            09.02.2010                         11.05.2010

                     
Anna Piwowarczyk           Elżbieta Pietraszko           Katarzyna Kaźmierczak
08.06.2010                         14.09.2010                           12.10.2010

                     
Bogumiła Słomczyńska    Antonina Trawnik             Helena Cop
09.11.2010                           14.12.2010                            11.01.2011

                     
Edward Jan Dobosz          Krystyna Borek                        Jan Hila
08.02.2011                          Artur Torbiński 15.03.2011      12.04.2011

                     
Zenona Difren                   Łukasz Zieliński                 Andrzej Repelowski
10.05.2011                           11.05.2011                             14.06.2011

                     
Bronisław Bystryk             Jerzy Janicki                       Jerzy Starzyński
13.09.2011                            11.10.2011                             08.11.2011

                    
Agnieszka Szydłowska-    Alicja Dragan                    Alina Jurczak
Szczecińska 13.12.2011       17.01.2012                           14.02.2012

                     
Wojciech Kowalik              Ryszard Kępa                    Zdzisław Kurzeja
13.03.2012                           10.04.2012                          08.05.2012

                     
Krzysztof Kobylak             Ryszard Chamer               Tadeusz Samborski
12.06.2012                           11.09.2012                            09.10.2012

                       
Jan Lewandowski               Iwona Rostkowska             Edward Chmiel
20.10.2012                            13.11.2012                              11.12.2012

                       
Włodzimierz Szyposz       Tadeusz Podwiński           Radosława Janowska-Lascar
15.01.2013                            12.02.013                              12.03.2013

                       
Jan Maciej Lipiec               Włodzimierz Babik             Józef Pałys
09.04.2013                           14.05.013                              12.06.2013

                       
Andrzej Niedzielenko        Tadeusz Sznerch               Irena Nowak-Urban
13.10.2013                             12.11.2013                             10.12.2013

                        
Krystyna Leszczyńska       Stanisława Kot                    Tadeusz Rollauer
14.01.2014                             11.02.2014                             11.03.2014

                       
Witold Podedworny          Edmund Stępień                 Maria Furowicz
08.04.2014                           13.05.2014                            10.06.2014

                       
Jarosław Rabczenko          Marcin Makuch                  Szczepan Knap
09.09.2014                           07.10.2014                            09.10.2014

                       
Małgorzata Bulanda          Zbigniew Brzeziński           Przemek Corso
10.10.2014                            14.10.2014                              25.10.2014

                       
Jerzy Michalak                   Jerzy Nowakowski              Elżbieta Urbaniak
11.11.2014                              09.12.2014                            13.01.2015

                       
Bożydar Abadżijew            Jan Dąbrowski                    Bożena Miktus
13.01.2015                            10.02.2015                            10.03.2015

                       
Anna Jaworska                    Tomasz Szczytyński          Marian Skowron
14.04.2015                             09.06.2015                          08.09.2015

                       
Halina Stemplewska          Janina Dziwak                    Leszek Gławęda
11.10.2015                             10.11.2015                             08.12.2015

                       
Zbigniew Prych                  Zbigniew Waleryś              Paweł Biszczak
12.01.2016                            09.02.2016                           17.02.2016

                       
Krystyna Zajko-                  Robert Wójcicki                 Stefan Kozielski
-Minkiewicz 08.03.2016     13.04.2016                           10.05.2016

                       
Jacek Dudkiewicz              Maciej Juniszewski            Grzegorz Tomicki
10.06.2016                           13.09.2016                            12.10.2016

                       
Grzegorz Niemyjski           Wacław Szetelnicki           Ewa Czeszejko-Sochacka
08.11.2016                             13.12.2016                            10.01.2017

           
Grzegorz Chmielowski     Robert Wierzbicki
14.02.2017                            14.03.2017


Wizerunki i biogramy powyżej zaprezentowanych osób znalazły się w książce „Portrety legniczan”, wydanej przez Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA w 2017 roku.


 

                               
Grażyna Majewska                Łucja Wojtasik-                       Stefania Błaszak
Kaźmierczak 11.04.2017         Seredyszyn 09.05.2017         13.06.2017

                               
Maria Antoniak                      Benedykt Ksiądzyna               Michał Duda
12.09.2017                                10.10.2017                                 14.11.2017

                              
Franciszek Szlapiński            Henryk Jan Baca                     Wojciech Morawiec
12.12.2017                                 09.01.2018                                13.02.2018

                               
Artur Guzicki                         Monika B. Janowska               Maria Jolanta
13.03.2018                               10.04.2018                                Zajączkowska 08.05.2018

                               
Ryszarda Kosek                      Henryk Kułak                         Danuta Danielewicz
12.06.2018                                11.09.2018                                9.10.2018

                              
Witold Łaszewski                   Jan Plewczyński                    Grażyna Majchrzyk
13.11.2018                                 11.12.2018                                 12.02.2019

                             
Michał Kuszyk                        Wojciech Obremski             Barbara Szanduła
12.03.2019                                09.04.2019                            14.05.2019

                            
Józef Baściuk                         Bożena Rymkiewicz              Edward Wiśniewski
11.06.2019                               10.09.2019                               12.11.2019


Jarosław Jaśnikowski
10.12.2019

Wizerunki i biogramy powyżej zaprezentowanych osób znalazły się w drugiej części książki „Portrety legniczan”, wydanej przez Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA w 2020 roku.