Współpraca

Porozumienie o współpracy
zawarte w dniu 04.05.2015 r. pomiędzy Towarzystwem Miłośników Legnicy PRO LEGNICA reprezentowanym przez prezes Antoninę Trawnik a Dolnośląskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy reprezentowanym przez Tomasza Szczytyńskiego – Dyrektora DSCKZiU. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.umwd.dolnyslask.pl.

Porozumienie o współpracy
na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem zawarte w dniu 12.11.2015 r. w Legnicy pomiędzy Towarzystwem Miłośników Legnicy PRO LEGNICA reprezentowanym przez prezes Antoninę Trawnik i wiceprezes Alinę Tarnawską a Stowarzyszeniem INTRO reprezentowanym przez prezesa zarządu Małgorzatę Osipczuk.

Porozumienie o współpracy
zawarte w dniu 18.01.2016 roku w Legnicy pomiędzy Towarzystwem Miłośników Legnicy PRO LEGNICA reprezentowanym przez prezes Antoninę Trawnik i wiceprezes Alinę Tarnawską a Biurem Turystycznym “Świat Podróży” Sp. z o.o. reprezentowany przez prezesa Ewę Jakubowską.

Porozumienie o współpracy
zawarte w dniu 04.01.2016 roku w Legnicy pomiędzy Towarzystwem Miłośników Legnicy PRO LEGNICA reprezentowanym przez prezes Antoninę Trawnik  a Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy, ul. Mickiewicza 3 reprezentowanym przez Beatę Kwiecień – Dyrektora MCK w Legnicy.