Barbara Skoczylas-Stadnik: 100 lat witraży. Kościół Mariacki w Legnicy

Wśród cennych zabytków Śląska wiele jest takich, które pamiętają znaczące wydarzenia sprzed wieków. Na uwagę zasługuje kościół Mariacki w Legnicy, ściśle związany z historią Piastów śląskich. Dzieje najstarszego kościoła Legnicy przypominają bitwę z Tatarami w 1241 r.. W tym wnętrzu Henryk Pobożny z rycerstwem modlił się przed bitwą na Dobrym Polu.

Świątynia wielokrotnie przebudowywana, w ciągu kilku stuleci zmieniała swój wygląd, a wnętrze wzbogacało się o nowe elementy wystroju.

Szczególnie cenny i bogaty jest zespół witraży, utrzymanych w konwencji eklektycznej. Ich obecność wpłynęła zasadniczo na estetykę wnętrza. Wszystkie powstały w najznakomitszych pracowniach niemieckich. Ten zespół witraży wyróżnia się wysokim poziomem artystycznym i precyzją wykonania, ponadto jest wyjątkowo cennym dokumentem epoki i doskonałym źródłem historycznym.

Nota wydawcy


Autor: Barbara Skoczylas-Stadnik
Tytuł: 100 lat witraży. Kościół Mariacki w Legnicy
Wydawnictwo: Edytor
Miejsce i data wydania: Legnica 2006
Liczba stron: 48
ISBN: 838821450
Cena: 20 zł

Książka do nabycia w siedzibie Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA:
Rynek 5/6, 59-220 Legnica, e-mail: tmlprolegnica@wp.pl