Barbara Skoczylas-Stadnik: Legnickie Pole. Klejnot sztuki baroku

Legnickie Pole jest miejscem pamięci o bitwie zjednoczonych wojsk chrześcijańskich pod wodzą księcia Henryka Pobożnego z Mongołami, dnia 9. kwietnia 1241 r.

Barokowy zespół klasztorny w Legnickim Polu wzniesiony przez czeskich benedyktynów jest dziełem najwybitniejszych artystów. W latach 1723-1738 wybudowano klasztor i kościół według planów sławnego architekta Kiliana Ignacego Dientzenhofera z Pragi.

Niewielka powierzchnia kościoła zawiera wspaniały zespół rzeźb, dzieło życia Carla Josepha Hiernle: ogromne obrazy Wacława Wawrzyńca Reinera, malowidło Franza de Backera z Antwerpii i polichromie iluzjonistyczne Cosmy Damiana Asama.

14 kwietnia 2004 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał temu obiektowi zaszczytny tytuł – „ Pomnik Historii”, a 15 czerwca 2014 kościół uzyskał tytuł Bazyliki Mniejszej.

Pierwszy album o kościele w Legnickim Polu prezentuje szczegółowo jego piękno. Zawiera także znakomity opis historyczny i dzieł sztuki w nim się znajdujących.

Nota wydawcy


Autor: Barbara Skoczylas-Stadnik
Tytuł: Legnickie Pole. Klejnot sztuki baroku
Wydawnictwo: Edytor
Miejsce i data wydania: Legnica 2014
Liczba stron: 112
ISBN: 978-83-61176-35-0
Cena: 50 zł

Książka do nabycia w siedzibie Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA:
Rynek 5/6, 59-220 Legnica, e-mail: tmlprolegnica@wp.pl