Dawid Kutryn: Ćwierć tysiąca fraszek o Legnicy

“Ćwierć tysiąca fraszek o Legnicy” to debiutancki tomik wierszy legniczanina Dawida Kutryna. Premiera zbioru odbyła się podczas Huraganu Poezji 22 lipca 2018 r. w Parku Miejskim (Mini Zoo) pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego. Autor uhonorowany został Aktem Chrztu Poetyckiego za pierwszy tomik fraszek o Legnicy, a także pierwszy dedykowany konkretnemu miastu w Polsce. Akt wręczyła prezes TML PRO LEGNICA Antonina Trawnik.
“Ćwierć tysiąca fraszek o Legnicy” jest to zbiór błyskotliwych, wierszowanych myśli na temat Legnicy i jej historii, postaci i osobistości legnickich, a także dzisiejszego obrazu życia w Legnicy – wydarzeń, rozrywek, lokali, edukacji. 250 fraszek zostało pogrupowanych w 7 rozdziałów:
– Zabytki Legnicy
– Postaci i osobistości Legnicy
– Historia dawna i mniej dawna
– Wydarzenia, rozrywka, lokale
– Ulice, place i edukacja
– Po prostu Legnica…
– Moja Legnica…

W zbiorze wykorzystane zostały grafiki Grzegorza Fijałkowskiego przedstawiające opisane we fraszkach miejsca w Legnicy, natomiast na okładce umieszczono zdjęcia autorstwa Klaudii Korfanty.

 

W zbiorze “Ćwierć tysiąca fraszek o Legnicy” Dawid Kutryn zawarł wiele refleksji i informacji o mieście. Czasem dla zrozumienia ich sensu należy sięgnąć po encyklopedię, życiorysy postaci czy słownik języka łacińskiego. Krótkie, przeważnie dwuwierszowe utwory, posiadają głębię, nad którą należy się pochylić, zadumać i docenić artyzm trafnych wypowiedzi.

Antonina Trawnik, prezes Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA

 

„Ćwierć tysiąca fraszek o Legnicy” to pomysł, który od początku miał wytyczony kierunek działań, czego efektem jest zawartość niniejszego opracowania. Nie o wszystkim była sposobność napisać. Przyjęta konwencja liczby 250 fraszek pozwoliła na wyszczególnienie znakomitej większości legnickich spraw i zarazem trzymała mnie w ryzach, ażeby nie odkładać ukończenia pracy na bliżej nieokreśloną przyszłość. (…) Muszę przyznać, że wielką frajdę sprawiło mi – poza pisaniem fraszek samym w sobie – czerpanie inspiracji z każdego zakątka miasta. Dlatego też niektóre fraszki skonstruowane są w taki sposób, żeby zachęcić dociekliwych Legniczan do solowego poznawania naszej małej ojczyzny.

Dawid Kutryn, autor tomu “Ćwierć tysiąca fraszek o Legnicy”


Autor: Dawid Kutryn
Tytuł: Ćwierć tysiąca fraszek o Legnicy
Wydawnictwo: Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA
Redakcja: Klaudia Korfanty
Data wydania: 2018
Liczba stron: 64
ISBN: 9788394915834
Cena: 10 zł

Książka do nabycia w siedzibie Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA:
Rynek 5/6, 59-220 Legnica, e-mail: tmlprolegnica@wp.pl