Franciszek Zywert: Kwiaty wspomnień

Franciszek Zywert – doktor nauk humanistycznych, pedagog, dydaktyk, metodyk, nauczyciel akademicki. Autor kilkunastu książek i artykułów naukowych. Pasjonował się poezją. Wiersze pisał przez całe życie. Jako poeta jawi się myślicielem, filozofem, romantykiem.

Do swoistego eksperymentu literackiego – połączenia poezji z prozą naznaczoną wątkiem autobiograficznym, nakłonili Go przyjaciele, dla których Jego życie jest nie tylko wzorem, ale stanowi także pasjonujący ciąg wspomnień o Legnicy po 1945 roku.

Nota wydawcy

Więcej o autorze na stronie TML ⇒ tutaj


Autor: Franciszek Zywert
Tytuł: Kwiaty wspomnień
Skład: Legnicka Biblioteka Publiczna
Miejsce i data wydania: Legnica 2005
Liczba stron: 108
ISBN: 8391973069
Cena: 10 zł

Książka do nabycia w siedzibie Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA:
Rynek 5/6, 59-220 Legnica, e-mail: tmlprolegnica@wp.pl

Inne pozycje tego autora:
Wiersze po dziewięćdziesiątce
Droga życia
Romantyka życia