Janina Rodak: Przyczynki do istnienia

Janina Rodak jest legniczanką. Tu się urodziła, mieszka i pracuje. Debiutowała w “Konkretach” w 1983 roku, pierwsza jej publikacja zwarta – arkusz poetycki, ukazała się nakładem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Legnicy w roku 1993. Jej wiersze znalazły się także w antologiach “Przemijanie” i “Przesłanie nadziei” oraz w kilku zbiorach pokonkursowych, a także drukowane były w prasie, w tym: w tygodniku “Akcenty”, “Gazecie Robotniczej”, miesięczniku “Filantrop”, “Bez kurtyny”, “LIK”. Poetka zdobywała nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich i regionalnych konkursach literackich. Wiersze Janiny Rodak to zapisywanie siebie, tej wewnętrznej, w najgłębszych pokładach myśli i odczuć. Pisze białym wierszem, wolnym od wszelkich zbędnych ozdobników, doskonale metaforyzowanym, poprawnym warsztatowo.


Autor: Janina Rodak
Tytuł: Przyczynki do istnienia
Wydawnictwo: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół “Nadzieja”
Miejsce i data wydania: Legnica 2004
Liczba stron: 60
ISBN: 8391973026
Cena: 10 zł

Książka do nabycia w siedzibie Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA:
Rynek 5/6, 59-220 Legnica, e-mail: tmlprolegnica@wp.pl