Portrety legniczan. Cykl spotkań „Legniczanie znani i lubiani” 2007-2017

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu naprawdę wyjątkową – naszym zdaniem – publikację. Jesteśmy przekonani, że na wiele najbliższych lat stanie się ona jednym z ważniejszych źródeł na temat powojennego życia społecznego i kulturalnego Legnicy oraz jego głównych animatorów. Portrety legniczan to swoista – choć ze zrozumiałych względów niekompletna – encyklopedia, będąca wyrazem uznania dla zasłużonych mieszkańców Legnicy oraz próbą przybliżenia Czytelnikom ich najczęściej skomplikowanych, a nierzadko też dramatycznych życiorysów.

Próbując udzielić odpowiedzi na pytanie, skąd wziął się pomysł na książkę, trzeba odwołać się do działalności Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA. Towarzystwo za swój główny cel przyjęło promocję miasta i jego historycznego dorobku. Działania skierowane są przede wszystkim do mieszkańców miasta i dotyczą takich dziedzin, jak: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, zabytków i środowiska naturalnego. Wśród ważnych przedsięwzięć towarzystwa należy wymienić: Jarmark Staroci, „Legnicką Jesień Miedzianą”, gry miejskie na Zamku Piastowskim w Legnicy, Konkurs Fotograficzny im. Mieczysława Pawełka. Towarzystwo prowadzi także działalność wydawniczą, organizuje wystawy i konkursy, aktywizuje mieszkańców miasta do wspólnego działania.

Do najważniejszych cyklicznych przedsięwzięć TML należą zapoczątkowane jesienią 2007 roku spotkania w ramach formuły „Legniczanie znani i lubiani”. Dają one możliwość osobistego poznania ludzi, którzy dzielą się doświadczeniami swojego życia, mówią o osiągnięciach, przeżyciach, wspominają nie tylko trudne, lecz także szczęśliwe chwile. Pomysłodawczynią i w dużej mierze realizatorką przedsięwzięcia jest Antonina Trawnik, pełniąca już od lat kilkunastu funkcję prezesa TML. Kameralna atmosfera spotkań sprzyja szczerości i otwartości rozmówców, ośmiela także zgromadzonych, którzy zadają pytania czasami bardzo dociekliwe i bezkompromisowe.

Książka ta jest owocem cyklu „Legniczanie znani i lubiani” i zawiera biogramy bohaterów spotkań. Na potrzeby publikacji konieczne było znaczne zredukowanie tekstu, zatem o wielu interesujących faktach Czytelnicy się nie dowiedzą. Można jedynie wyrazić nadzieję, że część opracowanych już poszerzonych biogramów zostanie opublikowana w jednym z kolejnych wydawnictw. Bo o potrzebie kontynuacji tego rodzaju aktywności nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Istotną wartość publikacji stanowią portrety autorstwa Zuzanny Łobuś.

Warto w tym miejscu odnotować, że Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA było inicjatorem tłumaczenia niemieckojęzycznej publikacji Życiorysy legniczan i mieszkańców Ziemi Legnickiej 1241–1945, zredagowanej przez Huberta Unverrichta, wydanej w trzech tomach, liczącej łącznie nieco ponad 1000 stron. Dzięki wysiłkom pracowników Towarzystwa udało się zgromadzić i opracować materiał do książki Legniczanie znani, sławni, zasłużeni 1945–2007 Jana Smalewskiego, zawierającej kilkaset biogramów, liczącej nieco ponad 300 stron.

Niniejsza publikacja odbiega koncepcją od przedstawionych powyżej książek. Zgromadzony na przestrzeni 10 lat materiał wykracza poza encyklopedyczną wiedzę o bohaterach książki. Nieocenioną jego wartością jest wypływający z treści poszczególnych biogramów stosunek każdej osoby do swojego miasta. Legnica jest dla nich miejscem, gdzie się urodzili, zakładali rodziny, pracowali, rozwijali i realizowali swoje pasje, w którym przeżywali radości i troski, z którego wyjeżdżali i do którego wracali, z którym związane są ich dzieci i wnuki, które jest ich małą ojczyzną, i które pozostanie dla nich ich „miejscem na ziemi”.

Tom Portrety legniczan zredagowali Grzegorz Tomicki i Mieczysław Pytel. Przygotowanie biogramów wymagało wnikliwej pracy nad tekstem, czemu obaj redaktorzy podołali z sukcesem.

Prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz, dr Adam Ilciów


Redaktorzy: Grzegorz Tomicki, Mieczysław Pytel
Tytuł: Portrety legniczan. Cykl spotkań „Legniczanie znani i lubiani” 2007-2017
Wydawnictwo: Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA
Miejsce i data wydania: Legnica – Wrocław 2017
Liczba stron: 212
ISBN: 9788379772827
Cena: 35 zł

Książka do nabycia w siedzibie Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA:
Rynek 5/6, 59-220 Legnica, e-mail: tmlprolegnica@wp.pl