Roger Piaskowski, Wojciech Morawiec: Druga twarz Liegnitz

Tekst w postaci kilkunastu esejów napisał Roger Piaskowski – historyk sztuki,  a fotografie wykonał Wojciech Morawiec. Jest to opowieść o Legnicy przez pryzmat historii zatrzymanej w architekturze, rodzaj przewodnika po mieście końca XIX i początku XX wieku, a szczególnie po obiektach charakterystycznych dla historyzmu, w jakim budowano wtedy w Legnicy.

Historyzm po legnicku jest prawdziwym zagłębiem idei architektonicznych i dekoracyjnych ze względu na posługiwanie się „cytatami” z dziejów architektury. Legnica w drugiej połowie XIX wieku przeżywała złoty okres; to czasy jej wszechstronnego rozwoju. Miasto nie tylko ulegało dynamice wieku technicznego z nowymi fabrykami, liniami kolejowymi, mostami i wiaduktami, ale też nastąpił wzrost liczby mieszkańców, dla których budowano nowe domy i dzielnice mieszkaniowe.


Autorzy: Roger Piaskowski, Wojciech Morawiec
Tytuł: Druga twarz Liegnitz
Wydawnictwo: Edytor
Data i miejsce wydania: Legnica 2017
Liczba stron: 192
ISBN: 978-83-64553-11-0
Cena: 35 zł

Książka do nabycia w siedzibie Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA:
Rynek 5/6, 59-220 Legnica, e-mail: tmlprolegnica@wp.pl