Szkice Legnickie t. XL

40. tom kultowego już naukowego rocznika “Szkice Legnickie” trafił do rąk czytelników w październiku. W tym wydaniu odnajdziemy różnorodną tematykę, od zagadnień związanych ze złotnictwem, poprzez historię rycerzy rabusiów, aż do połączenia kolejowego między Wrocławiem a Berlinem. Rocznik tradycyjnie podzielony jest na 5 bloków: Studia, Materiały, Kronika, Recenzje oraz Z żałobnej karty. Szkice Legnickie dostępne są w siedzibie Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA oraz Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Legnicy (Lotnicza 26, tel. 733 625 399).

SPIS TREŚCI

Wstęp

Uchwała Ogólnego Zebrania Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy

STUDIA

Witold Łaszewski, Henryk Łaszewski Uwagi o warsztacie złotniczym.

Arkadiusz Muła Hans von Zedlitz z Godzieszowej. Ostatni rycerz rabuś na Śląsku.

Wiesław Hładkiewicz Rycerze rabusie na Śląsku.

Piotr Nikolski – Problem sukcesji pokoleń w małych parafiach diasporalnych.

Robert Żeleźny – Polityka władz komunistycznych wobec legnickiej Cerkwi prawosławnej. Wybrane zagadnienia.

MATERIAŁY

Aleksandra Migała Materiały kultury przeworskiej ze stanowiska nowa Męcinka 1, pow. jaworski.

Stanisław Firszt – Wyniki ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych w 1986 roku przy ul. Najświętszej Marii Panny (dawna ul. Rosenbergów) w Legnicy. Cz. 1. Stratygrafia.

Witold Łaszewski Zamek Piastowski w Legnicy. Archeologiczne badania w latach 2008-2016.

Ivo ŁaborewiczWeichbild legnicki w świetle map „Atlasu Śląska” Homanna. Cz. 1.Pierwszy powiat legnicki.

Piotr Bukowczyk Początki kolejowego połączenia Wrocławia z Berlinem. Szkic historyczny ze szczególnym uwzględnieniem odcinka Wrocław-Legnica.

Zdzisław Kurzeja Hala peronowa dworca kolejowego w Legnicy.

Łucja Wojtasik-Seredyszyn Zbiory złotnicze Działu Sztuki Muzeum Miedzi w Legnicy.

Piotr Bukowczyk Zabytki socrealizmu w Legnicy.

Joanna Jędrzejczak Średniowieczne malarstwo ścienne w prezbiterium kościoła pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w miejscowości Pątnów-Pawlikowice.

KRONIKA

Tadeusz Rollauer – O męskiej przyjaźni w „rodzinie” Puchalskich i… wybaczaniu!

Małgorzata Mroczka, Przemysław Corso – Galeria Piastów w Legnicy – centrum nie tylko handlowe..

Jolanta Jucewicz, Janusz Wawrzyszko – 50 lat Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Legnicy.

Janusz Wawrzyszko – Legnickie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w stulecie powstania w Polsce i w 75. rocznicę zainicjowania działalności w Legnicy i na Dolnym Śląsku. Od historii do współczesności.

Antonina Trawnik, Paulina Winnicka – Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”.

Witold Łaszewski – Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy za rok 2018.

Zygmunt Mułek – Legnica się zmienia. Inwestycje Urzędu Miasta w latach 2018-2018.

RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY

Grzegorz Szymanik, Julia Wizowska, Długi taniec za kurtyną. Pół wieku Armii Radzieckiej w Polsce, Wołowiec 2019 (Adam Ilciów).

Grażyna Humeńczuk, Marcin Makuch, Śladami legnickich zegarów, Legnica 2017 (Klaudia Korfanty).

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Roland Ryszard Kacperski (1941-2018) (redakcja)

Bp Tadeusz Rybak (1929-2017) (Elżbieta Masztalerz)

 


Tytuł: Szkice Legnickie XL
Wydawnictwo: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
Miejsce i data wydania: Legnica 2019
Liczba stron: 326
ISSN: 0137-5326

Książka do nabycia w siedzibie Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA:
Rynek 5/6, 59-220 Legnica, e-mail: tmlprolegnica@wp.pl