Wojciech Kondusza: Śladami Małej Moskwy

Dzisiaj coraz mniej ludzi pamięta, że przez 48 powojennych lat niemal trzecią część Legnicy zajmowały wojska Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Była ona niedostępna dla polskich obywateli.

Książeczka „Śladami Małej Moskwy – Legnicy” to rodzaj przewodnika dla mieszkańców Legnicy oraz gości. Z jego pomocą będą mogli szybko zapoznać się z historią stacjonowania i rozmieszczeniem wojsk radzieckich w mieście, radziecką historią wielu obiektów, a także podczas spaceru śladami „Małej Moskwy” poznać nową, dynamicznie rozwijającą się Legnicę.

W książeczce są kolorowe fotografie historyczne z drugiej strony rosyjskiego muru, fotografie w filmu Mała Moskwa i fotografie współczesne zabytków Legnicy. Trasa przewodnika jest dobrze opisana i pokazana na zamieszczonych mapkach.

Spacerując śladami Małej Moskwy poznajemy zarówno historię, jak i piękno współczesnej Legnicy.

Nota wydawcy

Książka dostępna także w języku rosyjskim


Autor: Wojciech Kondusza
Tytuł: Śladami Małej Moskwy
Wydawnictwo: Edytor
Miejsce i data wydania: Legnica 2009
Liczba stron: 64
ISBN: 9788361176640
Cena: 20 zł

Książka do nabycia w siedzibie Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA:
Rynek 5/6, 59-220 Legnica, e-mail: tmlprolegnica@wp.pl