Jürgen Gretschel

Rzecznik pojednania Polaków z Niemcami. Ceniony pracownik PKS.

Urodził się 7 marca 1941 r. w Legnicy, zmarł 23 października 2016 r. Uczęszczał do szkoły, którą Rosjanie zorganizowali dla dzieci i młodzieży niemieckiej w Legnicy, później do Szkoły Podstawowej nr 9. W 1959 r. ukończył Technikum Samochodowe w Legnicy. W tym samym roku podjął pracę w legnickim Przedsiębiorstwie Transportu Samochodowego.

Dopiero w 1971 r. otrzymał obywatelstwo polskie. Mimo to pozostawał pod nadzorem Służby Bezpieczeństwa. W 1981 r. awansował w PKS na stanowisko kierownika Działu Przewozów Towarowych. W tym roku został wybrany na przewodniczącego Rady Pracowniczej PKS Legnica. Kolejno był wiceprezesem Rady Okręgowej w Zielonej Górze i członkiem Krajowej Rady Pracowniczej w Warszawie. W 1985 r. awansował na stanowisko zastępcy dyrektora PKS (1985–1990). W latach 1991–2006 pełnił funkcję kierownika placówki terenowej legnickiego PKS w Złotoryi.

Ukończył Studium Turystyki i Przewodników Wycieczek Zagranicznych (1972), a następnie Studium Ekonomiki Transportu (1975). W 1974 r. okazało się, że nie może zajmować się turystyką – przypomniała o sobie SB. Odmówił współpracy. Zajął się działalnością w PTTK i pracą z młodzieżą. W 1991 r. założył Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Legnicy. W 1992 r. został współzałożycielem Związku Niemieckich Towarzystw Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Jako współpracownik Centrali Federalnej Kształcenia Politycznego RFN w Berlinie przez kilka lat prowadził dla tej instytucji wykłady dotyczące mniejszości niemieckiej na Dolnym Śląsku. Uczestniczył w programie reformy szkolnictwa (1999–2020), przyczyniając się do wprowadzenia nauki w regionie do programu w szkołach gimnazjalnych i średnich.

Ważniejsze nagrody: Zasłużony dla Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Zasłużony Działacz Kultury (2002), Złota Odznaka Związku Legniczan w Niemczech (2006, Wuppertal), Srebrny Krzyż Zasługi.