Kategoria: Legniczanie znani i Lubiani

W styczniu 2008 r. rozpoczęliśmy cykl spotkań pod hasłem „Legniczanie Znani i Lubiani”, mający na celu budowanie historii Legnicy na podstawie relacji zasłużonych dla miasta osób z różnych dziedzin życia społeczno-kulturalnego, gospodarczego i innych. Cykl zapoczątkowała promocja książki Pioniera Legnicy dra Franciszka Zywerta pt. Romantyka życia w Caffe Modjeska. Gościliśmy w tej kawiarni wielu znaczących legniczan do lutego 2010 r. Następnie od maja 2010 do marca 2011 imprezę przenieśliśmy do CUBANA Club; od kwietnia 2011 do maja 2011 r. do Restauracji „Parnasik”. Z chwilą pozyskania lokalu w zasobach Cechu Rzemiosł Różnych, Rynek 9, korzystaliśmy ze świetlicy, w której od września 2011 do marca 2013 r. gościliśmy osobowości naszego miasta. Goście spotkań oprócz wywiadów prezentowali swoje dokonania w postaci wystaw, projekcji filmów i innych form wizualnych. Poczynania TML były uzależnione od gospodarzy obiektów, w których odbywały się imprezy. Pozyskanie z zasobów miejskich samodzielnego lokalu rozwiązało problem. Od kwietnia 2013 r. spotkania odbywają się we własnej świetlicy. W każdy drugi wtorek miesiąca, z wyjątkiem lipca i sierpnia, rozmowy prowadzone w większości przez Antoninę Trawnik zostają utrwalane na nośnikach elektronicznych i stanowią zbiór archiwalny Towarzystwa. Wiele osób spośród gości spotkań odeszło już na zawsze. Pozostały po nich wspomnienia.