Robert Kropiwnicki

Politolog, nauczyciel akademicki, poseł na Sejm. Rodowity legniczanin.

Urodził się 23 lipca 1974 r. W 1994 r. ukończył Technikum Samochodowe w Legnicy. Studiował na Wydziale Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia ukończył w 1999 r. W latach późniejszych zdobył tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2006). Po ukończeniu studiów pracował  jako nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy (2001-10). W latach 2001-11 był członkiem Zarządu i prezesem Agencji Rozwoju Regionalnego Arleg S.A. Po obronie pracy doktorskiej zajął się – z powodzeniem – polityką w praktyce. Startując z listy Platformy Obywatelskiej został w 2006 r. radnym Rady Miejskiej w Legnicy, w tym przewodniczącym Rady w latach 2006-09. Od 2010 r. jest posłem na Sejm RP. W latach 1999-2006 był przewodniczącym Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich. Jest także członkiem założycielem Stowarzyszenia Centrum Mediatorów TRIALOG oraz członkiem założycielem Stowarzyszenia EuroLegnica.

Wybrane publikacje naukowe z zakresu praw i wolności człowieka: Życie prywatne, w: B. Banaszak (red.), „Przegląd Prawa i Administracji”. t. XLIX, Wrocław 2002; Prawa i wolności chronione w Konstytucji RP, w: A. Florczak, B. Olechów (red.), Prawa człowieka, wymiar normatywny i instytucjonalny, Wydawnictwo Adam Marszałek;  System wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce, w: M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska (red.), Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw jednostki, Wrocław 2014.

Co dla niego znaczy być legniczaninem? „Znam wiele miast w Europie i Azji, w wielu czuję się świetnie, ale jedno kocham prawdziwie – to jest Legnica. Tutaj zawsze wracam z radością, bo tu jest mój dom”.