Tadeusz Samborski

Dyplomata, poseł na Sejm II i IV kadencji, doktor nauk historycznych, animator kultury. Od 2014 r. członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Urodził się w 1945 r. w Gańczarach k. Lwowa. Po wysiedleniu z Kresów Wschodnich wraz z rodziną zamieszkał w Rogowie Legnickim. Absolwent I LO w Legnicy i Studium Nauczycielskiego w Szczecinie. Tytuł magistra historii uzyskał na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, a tytuł doktora na Wydziale Humanistycznym Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. M. Łomonosowa (1974).

Od 1963 r. działacz Związku Młodzieży Wiejskiej, potem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Legnicy (1995–1998), od 1998 r. członek Rady Naczelnej PSL. W latach 1978–1983 pracował w dyplomacji, m.in. był starszym ekspertem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i I sekretarzem Ambasady PRL w Vientiane w Laosie. Korespondent zagraniczny „Dziennika Ludowego” i „Zielonego Sztandaru” w Moskwie (1986–1993).

Dwukrotnie pełnił funkcję prezesa Rządowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Twórca Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” w Legnicy, które pielęgnuje zbiorową pamięć o Kresach i podtrzymuje kontakty z rodakami (m.in. Legnickie Dni Kultury Kresowej, Legnicki Festiwal Romansu Polsko-Rosyjskiego im. Lidii Nowikowej). Organizator wycieczek dla mieszkańców ziemi legnickiej do Wilna i Lwowa. Inicjator cyklicznych akcji: Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi Piastowskiej Legnicy i Ziemi Legnickiej oraz Dzień Pamięci Ofiar Banderowskiego Ludobójstwa. Zaprasza do Legnicy pisarzy, poetów i artystów, organizując koncerty okolicznościowe.

Aktywny działacz i p.o. prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Przewodniczący Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP.

Ważniejsze wyróżnienia: Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, odznaki „Zasłużony dla Legnicy” (2005), „Gloria Artis”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i „Polonia Mater Nostra Est”.

Legnica zajmuje w jego życiu miejsce takie samo jak Lwów. „Obydwa te miasta są moim matecznikiem i źródłem życiowych inspiracji”.