FLOP-online

W związku z sytuacją pandemiczną w kraju w tym roku Towarzystwo Miłośników Legnicy Pro Legnica postanowiła zorganizować Festiwal Legnickich Organizacji Pozarządowych w innej formie.

Aby zachować tradycję FLOPa który było organizowany corocznie postanowiliśmy przenieść go wyjątkowo w tym roku do Internetu i tam zaprezentować Organizacje Pozarządowe.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu  dzięki któremu wszystkie chętne organizacje pozarządowe będą mogły zaprezentować się poprzez nagranie filmiku lub stworzenie prezentacji.

Wszystkie filmy oraz prezentacje zostaną opublikowane na stronie internetowej TML oraz na Facebooku pozwoli to zaprezentować się szerszej publiczności.

Linki do filmów umieszczonych na serwisach youtube lub vimeo prosimy przesłać przez poniższy formularz. Jedna organizacja może wysłać tylko jedną prezentację. Jeżeli jedna organizacja wyśle kilka prezentacji, pod uwagę będzie brana prezentacja wysłana jako pierwsza. Długość filmu: maksymalnie 3 min.

Na prezentacje czekamy do  16 Października 2020 r.

Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą prezentację organizacji odbędzie się dnia 23 Października 2020 r. na Facebooku oraz stronie internetowej Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA.