Festiwal Legnickich Organizacji Pozarządowych (FLOP) 2018

Rusza IX edycja FLOP!

Wszystkie organizacje, które chciałyby wziąć udział w festiwalu prosimy o zapoznanie się z regulaminem, wypełnienie deklaracji oraz przekazanie jej do 25 września 2018 r. Deklarację prosimy przysyłać drogą elektroniczną na adres: tmlprolegnica@wp.pl,  a następnie wydrukować  w 1 egz. i po podpisaniu oraz opatrzeniu pieczęciami  w zamkniętych kopertach z dopiskiem FLOP SHOW IX należy przysłać pocztą na adres: Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA ul. Rynek 5/6 59-220 Legnica lub złożyć osobiście w siedzibie TML PRO LEGNICA Rynek 5/6 – I piętro: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00.

Więcej informacji na temat festiwalu pod linkiem.

Dokumenty do pobrania:
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
REGULAMIN FLOP 2018
DEKLARACJA UDZIAŁU