Skład Zarządu Klubu Pioniera

1. Jan Lipiec – Przewodniczący

2. Marta Chmielewska

3. Andrzej Repelowski

4. Mieczysław Stembalski

5. Waldemar Świrkowski