Spotkanie z Edwardem Wiśniewskim (12.11.2019)

12 listopada odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu “Legniczanie znani i lubiani”. Gościem listopadowego spotkania będzie Edward Wiśniewski.

Edward Wiśniewski to znany legniczanom przewodnik PTTK w Legnicy. Szczególnie zasłynął dzięki kultowemu już opracowaniu “Legnica i okolice”, który napisał wraz z Tadeuszem Gumińskim. 18 października 2019 r. odbyła się promocja już szóstego, zaktualizowanego wydania przewodnika.

Życiorys Edwarda Wiśniewskiego udostępniony na stronie PTTK:

Edward Wiśniewski jest emerytowanym nauczycielem geografii, asystentem Wydziału Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpił w 1959 r. Był członkiem i wieloletnim wiceprezesem Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy (w latach 1972–1974, 1993–1996, 2001–2005), a od 2006 r. do 2009 r. członkiem Zarządu Oddziału. Ponadto był członkiem Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody (1976–1998) i Zarządu Wojewódzkiego PTSM (1976–1990) oraz przez 14 lat przewodniczącym Wojewódzkiego Sztabu Służby Kultury Szlaku.

Jest popularyzatorem działalności turystycznej wśród młodzieży, wychowawcą i zasłużonym pedagogiem. Zorganizował wiele imprez turystycznych, wycieczek i spotkań na Dolnym Śląsku, w tym między innymi „Wędrówki po Legnicy”, pielgrzymki „Szlakiem Benedyktyńskim”, „Wielkanocne pielgrzymki ekologiczne” na Kalwarię na Górzcu (od 1995 r.). Prowadzi też „Majówki w Czechach”. Wytyczył i oznakował „Szlak Cystersów” z Lubiąża do Krzeszowa. Jest niezwykle zasłużony dla ochrony zabytków, ocalił przed zniszczeniem „Kronikę Świata” K. Schedla z 1493 r., społecznie opiekuje się dworem w Warmątowicach.

Angażuje się w działalność na rzecz krzewienia wiedzy krajoznawczej, nawiązał współpracę polsko-czeską z władzami samorządowymi i kościelnymi gmin przygranicznych. W swoim dorobku publicystycznym ma liczne artykuły i opracowania, mapy, bibliografie, przewodniki o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim jako ich autor i współautor, między innymi wspólnie z Tadeuszem Gumińskim napisał przewodnik „Legnica i okolice” czy też indywidualnie „Bibliografię nauk o ziemi Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (1945–1969)” zamieszczoną w tomie VI „Szkiców Legnickich”. Jest twórcą rankingu turystycznego szkół „Wędrujemy” (trwającego nadal) i ścieżek dydaktycznych, między innymi „Wąwóz Myśliborski”.

Wybitny i zasłużony działacz Towarzystwa, posiada uprawnienia zasłużonego instruktora krajoznawstwa, instruktora kształcenia kadr, instruktora przewodnictwa górskiego i instruktora ochrony przyrody PTTK, przewodnika sudeckiego i terenowego, przodownika turystyki górskiej, honorowego przodownika turystyki pieszej.

(Źródło: PTTK link)

Spotkanie odbędzie się tradycyjnie o 18.00 w sali TML (Rynek 5/6). Wstęp bezpłatny.

Previous Article
Next Article