Spotkanie z Ludwikiem Tomiałojciem (23.05.2019)

23 maja o godzinie 11.00 spotkanie z prof. Ludwikiem Tomiałojciem

Profesor Ludwik Tomiałojć jest światowej sławy ornitologiem. Jest autorem 138 książek, rozpraw naukowych, artykułów (m.in. „”Ptaki Polski”, “„Ptaki Europy”, “„Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski”, “„Ekologiczne aspekty melioracji wodnych”). Działa społecznie w kilkunastu ciałach decyzyjnych i doradczych.

fot. lca.pl

Prof. Ludwik Tomiałojć pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim.

Studia rozpoczął w Toruniu, ale przeniósł się do Wrocławia, gdzie znajduje się ważny w Polsce ośrodek ornitologiczny. W pracy doktorskiej (1968) opisał strukturę zgrupowań ptaków lęgowych miasta Legnicy. Bada zasoby i rozmieszczenie krajowej awifauny. Wspólnie ze specjalistami z Cambridge dokonał oceny stopnia zagrożenia egzystencji ptaków Europy.

Jest członkiem wielu zagranicznych towarzystw ornitologicznych i Międzynarodowego Komitetu Ornitologicznego oraz współautorem programu naukowego światowego kongresu ornitologicznego w Nowej Zelandii oraz sympozjów w Moskwie i Ottawie. Był członkiem Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie. Do 2003 był przewodniczącym polskiego komitetu Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN).

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Ludwika Tomiałojcia, który wygłosi 23 maja o godzinie 11.00 w sali spotkań Legnickiej Biblioteki Publicznej (ul. Piastowska 22).

Previous Article
Next Article