Wolontariat w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy

W dniu dzisiejszym Towarzystwo Miłośników Legnicy Pro Legnica jako partner Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej rozpoczęło nabór na wolontariuszy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy.

Wolontariuszem mogą zostać wyłącznie osoby pełnoletnie którym nie jest obcy los psiaków i kociaków.

Zakres działań Wolontariuszy obejmuje:
a) wyprowadzanie psów i prace socjalizacyjne z nimi,
b) pomoc Pracownikom Schroniska w drobnych czynnościach porządkowych i pielęgnacyjnych przy zwierzętach,
c) wyprowadzanie zwierząt z izolatki wyłącznie po uzgodnieniu z właściwym Pracownikiem Schroniska,
d) pomoc w utrzymaniu czystości w miejscach gdzie nie przebywają zwierzęta,
e) pomoc w poszukiwaniu rodzin do adopcji zwierząt,
f) inne czynności zlecone przez personel Schroniska.

Aby zostać wolontariuszem wypełnij KWESTIONARIUSZ OSOBOWY PRZYSTĄPIENIA DO WOLONTARIATU

Wypełniony i podpisany kwestionariusz dostarcz:
– drogą mailową na adres: schronisko@pro.legnica.pl
– osobiście: do siedziby Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO Legnica, Rynek 5/6 (I piętro domofon nr 11) lub przekazać do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy, ul. Ceglana 2.

Koordynator skontaktuje się z kandydatami na wolontariusza w celu podpisania porozumienia.

DODATKOWE INFORMACJE:

Previous Article
Next Article