Dzień: 5 września 2018

  • Spotkanie z Henrykiem Kułakiem (11.09.2018)

    Henryk Kułak, artysta plastyk, brązownik, heraldyk, członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, oraz Towarzystwa Przyjaciół Nauk, posiadający odznakę „Zasłużony dla miasta Legnicy” będzie gościem pierwszego powakacyjnego spotkania z...