Promocja Szkiców Legnickich – relacja

W środę 24 października o 17.00 odbyła się uroczysta premiera trzydziestego dziewiątego tomu Szkiców Legnickich, po przerwie znów pod redakcją Tadeusza Rollauera. Towarzystwo Przyjaciół Nauk jako wydawca zadbało, aby każdy z gości Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej otrzymał bezpłatny egzemplarz publikacji.

Impreza rozpoczęła się wręczeniem odznaki Rudolphiny osobom zasłużonym dla TPN przez prezesa Witolda Łaszewskiego. W kategorii „osoba niezrzeszona w TPN” uhonorowana została była wiceprezydent Legnicy Dorota Purgal, a w kategorii „pracownik TPN” Ewa Gołębiowska, zajmująca się zbiorami bibliotecznymi TPN. Natomiast jako organizacja współdziałająca z TPN wyróżnione zostało Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA z prezes Antonią Trawnik na czele. Następnie wiceprezydent Legnicy Krzysztof Duszkiewicz wręczył upominek Tadeuszowi Rollauerowi za jego wieloletnie zasługi dla budowania świadomości historycznej legniczan.

W tegorocznych Szkicach Legnickich króluje tytułowe 777-lecie bitwy pod Legnicą oraz reformacja na Dolnym Śląsku, której poświęcono aż 4 artykuły. „Artykuł pana Łaszewskiego o bitwie pod Legnicą jest dopracowany także pod względem ilustracyjnym. Myślę, że można byłoby wydać go nawet w formie osobnej publikacji” – powiedział redaktor naczelny Szkiców Legnickich.

Pozostałe teksty dotyczą m.in. renowacji Zamku Piastowskiego, postaci artysty rzeźbiarza Cirillo dell’Antonio, którego dzieła podziwiać można w Kościele Mariackim, a także genezy budowy Pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej. Kronikarski dział obejmuje opracowania związane z działalnością organizacji takich jak Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Polskie Bractwo Kopaczy Złota. W tej części znalazł się również szeroki opis cyklicznej imprezy – Festiwalu Legnickich Organizacji Pozarządowych na przestrzeni 18 lat oraz przedstawienie inwestycji, jakie zrealizowano w Legnicy od 2016 roku. Recenzowane w tym tomie publikacje to np. Przygody Julka i Portrety legniczan. Natomiast dział nekrologów poświęcony jest m.in. jednemu z założycieli TPN w Legnicy, Czesławowi Kowalakowi, którego pamięć goście premiery uczcili minutą ciszy.

Po tradycyjnym już grupowym zdjęciu wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie 39. tomu, głos zabrał Tadeusz Rollauer, a po nim autorzy poszczególnych artykułów, m.in.: Adam Ilciów, Piotr Bukowczyk, Paweł Dutka, Stanisław Firszt, Robert Żeleźny i Janusz Wawrzyszko.

Previous Article
Next Article