Walne Zgromadzenie 28.07.2020r.

Szanowni Państwo, członkowie Towarzystwa Miłośników Legnicy

Na podstawie §16 ust.2 statutu Towarzystwa Miłośników Legnicy „ Pro Legnica”
Zarząd TML zawiadamia, iż w dniu 28 lipca 2020 r. o godz.15:30 w Legnickiej Bibliotece Publicznej w Legnicy, ul. Piastowska 22 obędzie się Walne Zgromadzenie TML „ Pro Legnica” sprawozdawczo – wyborcze. Zgodnie z §16 ust. 5 statutu w przypadku braku quorum, Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim  terminie o godz.15:45

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przywitanie zebranych oraz gości.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego  Zgromadzenia i protokolanta.
 3. Wybór Komisji  Skrutacyjno – Wyborczej.
 4. Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie ważności zebrania.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przegłosowanie porządku obrad.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres kadencji.
 8. Sprawozdanie finansowe z działalności.
 9. Protokół Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Udzielenie Zarządowi absolutorium –głosowanie o podjęciu lub odrzuceniu absolutorium.
 12. Zgłaszanie kandydatur na prezesa towarzystwa.
 13. Tajne wybory prezesa Towarzystwa Miłośników Legnicy „ Pro Legnica”.
 14. Zgłaszanie kandydatur do zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 15. Tajne wybory członków  Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 16. Odczytanie Protokołu Komisji Skrutacyjno – mandatowej sprawie składu zarządu
  i komisji rewizyjnej – uchwała w sprawie ukonstytuowania się obu organów.
 17. Prezentacja planu pracy na najbliższą kadencję i rok 2020.
 18. Prezentacja planu merytoryczno finansowego TML.
 19. Dyskusja nad planami.
 20. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
Uczestników prosimy o zaopatrzenie się w długopis i maseczkę

Pozdrawiam Antonina Trawnik Prezes TML PRO LEGNICA

Previous Article
Next Article