Dzień: 9 lipca 2020

  • Walne Zgromadzenie 28.07.2020r.

    Szanowni Państwo, członkowie Towarzystwa Miłośników Legnicy Na podstawie §16 ust.2 statutu Towarzystwa Miłośników Legnicy „ Pro Legnica” Zarząd TML zawiadamia, iż w dniu 28 lipca 2020 r. o godz.15:30 w...