Dzień: 2023-01-23

  • 1,5% podatku dla Bezdomnych Zwierząt

    Towarzystwo Miłośników Legnicy Pro Legnica jako partner Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej zachęca do przekazywania 1,5 % podatku dochodowego na TML “Pro Legnica”, które następnie zostaną przekazane dla Schronisku dla Bezdomnych...