III Konkurs Poetycki „Legnica” 2018

Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA ogłasza Konkurs Poetycki „Legnica” w ramach Legnickiej Jesieni Miedzianej. Termin składania prac upływa 10.09.2018 r. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 06.10.2018 r. w siedzibie TML (Rynek 5/6, I piętro) o godz. 13.00.

W tym roku odbędzie się już trzecia edycja konkursu poetyckiego. Pomysł na utworzenie tego konkursu zrodził się podczas współpracy TML z Młodzieżowym Centrum Kultury przy organizacji konkursu recytatorskiego, który zwrócił uwagę na niedobór wierszy o Legnicy. Tym samym zachęcamy twórców do przesyłania swoich prac, które stanowić będą artystyczne świadectwo dotyczące naszego miasta.

Prace można dostarczyć osobiście do biura organizatora w godzinach 8:00 – 14:00 lub przesłać na adres e-mail: tmlprolegnica@wp.pl w terminie do dnia 10 września 2018 r. Każdy zestaw prac powinien być opatrzony godłem (dowolnie brzmiący pseudonim). W osobnej zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem należy podać dane autora: imię, nazwisko, adres oraz adres e-mail i/lub telefon.

Okładka tomiku zawierającego wszystkie nadesłane utwory, przedstawiać będzie dzieło laureata konkursu plastycznego “Legnica w barwach jesieni”. Na okładce tomiku wierszy nadesłanych w ubiegłym roku znalazł się obraz Hanny Galickiej z Młodzieżowego Centrum Kultury.

KONKURS POETYCKI W RAMACH LEGNICKIEJ JESIENI MIEDZIANEJ pod honorowym patronatem Prezydenta Legnicy.
Organizatorzy:
Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA, MCK w Legnicy, 4kolory, Galeria Piastów w Legnicy
Patronat medialny: lca.pl, e-legnickie, Panorama Legnicka, Telewizja DAMI

CEL KONKURSU:

1. Zachęcanie mieszkańców i sympatyków Legnicy do przedstawienia oryginalnych wizji poetyckich naszego miasta z uwzględnieniem dowolnych jego aspektów.
2. Aktywizacja legniczan do brania udziału w życiu społeczno-kulturalnym.
3. Zwiększenie ilości artystycznych świadectw dotyczących Legnicy.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być amatorzy i profesjonaliści.
 2. Tematem prac konkursowych jest Legnica.
 3. Konkurs ma charakter otwarty (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów).
 4. Ilość prac: do pięciu wierszy.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład jury ani członkowie ich rodzin.
 6. Każdy zestaw prac powinien być opatrzony godłem (dowolnie brzmiący pseudonim). W osobnej zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem należy podać dane autora: imię, nazwisko, adres oraz adres e-mail i/lub telefon.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych prac w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych materiałach promujących miasto.
 8. Prace można dostarczyć osobiście do biura organizatora w godzinach 8:00 – 14:00 lub przesłać na adres e-mail: tmlprolegnica@wp.pl w terminie do dnia 10 września 2018 r.
 9. Biuro organizacyjne: Towarzystwo Miłośników Legnicy, Rynek 5/6 I p, 59-220 Legnica, tel. (76) 852-59-48.
 10. Przekazanie prac jest równoznaczne ze znajomością regulaminu i jego akceptacją.
 11. Wyróżnione wiersze zostaną wydane w formie tomiku poezji i wręczone autorom podczas ogłoszenia wyników i wręczenia nagród 6 października 2018 r. o godz. 13.00 siedzibie TML przy ul. Rynek 5/6.
 12. Przewiduje się przyznanie nagród w postaci „Legnickiej książki roku” z dedykacją autora oraz nagrody niespodzianki.

Autorzy wierszy, zgłaszając udział w konkursie, wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Biuro Konkursu (w wydawnictwach reklamowych i promocyjnych) zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133, poz. 833, z późn. zm.

Previous Article
Next Article